UČEŠĆE U PROJEKTU „RITUAL“

Uloga svakodnevnog rituala i promena životne energije Istraživanje se odnosi na uticaj rituala koji se svakodnevno sprovode na kvalitet života u određenim segmentima. Nakon prikupljenih rezultata moj zadatak je njihova obrada i izrada izveštaja koji omogućava dalju ličnu edukaciju u oblastima koje su u domenu mog interesovanja.  Ovaj projekat uključuje kotizaciju. Za učešće u ovom… Čitaj dalje…