Blog

KRISTALNA MANDALA

Mandala je stara indijska reč koja znači krug. Ovaj krug predstavlja izvor svega. U prirodi se veoma često susrećemo sa mandalama, a da toga nismo ni svesni. To može biti presek stabla na panju, presek ploda neke biljke, pa čak i ako obratimo pažnju na cvetove primetićemo jasnu geometrijsku strukturu mandale.

Kristalna mandala ima za cilj čišćenje prostora, zaštitu od nezdravih zračenja, ponekad i eliminisanje određenih zdravstvenih tegoba. Veoma lepo usklađuje prostor i ljude u njemu. Izrada ovih kristalnih formi zahteva poznavanje pojedinačnih osobina kristala, kao i delovanje određenog kristala u sadejstvu sa drugim kristalima. Nestručno napravljena mandala može izazvati i potpuno suprotne efekte od željenih.

Pri izgradnji kristalne mandale osnovna stvar je određivanje svrhe i osobina ovog sistema.

Definišite namenu pravljenja kristalne mandale

Morate imati jasnu predstavu o tome zbog čega želite da napravite i održavate ovaj sistem. Možda je to čišćenje prostora, kako bismo uskladili tokove energije i poboljšali životne uslove ili pojačali materijalno obilje ili blagostanje ili je to pak, poboljšanje naših emotivnih energija. Definisanje jasnog i pravog cilja reći će nam koju strukturu trebamo izgraditi.

Evo nekoliko smernica pri izboru cilja:

 • sinhronizacija energije prostora,
 • energetska zaštita od spoljnih uticaja,
 • korisni efekti pri uzgoju sobnog cveća,
 • svakodnevni lični energetski tretman

Kada odredimo cilj, takođe moramo odlučiti o dometu uticaja ove forme. Svakako, to zavisi od njene veličine, namene i načina raspoređivanja kristala koje ćemo koristiti. Izbegavajte pravljenje veoma velikih mandala ukoliko niste sasvim sigurni da ih možete kasnije zadržati. Na primer, ukoliko se odlučite za izradu mandale za zaštitu celog stana ili kuće, to podrazumeva veću mandalu i postavlja se na ključno mesto u vašem domu. Ove mandale u pravilu trebaju biti celovite i održive i ne preporučuje se njihovo pomeranje, kako bi ostale energetski korektne. Zato vodite računa o veličini mandale, naročito ako imate malu decu, kućne ljubimce i dr.

Izbor kristala

Izbor kristala je najvažniji korak pri izradi mandale. Pri izboru u obzir se mora uzeti pojedinačno delovanje svakog kristala, kao i to kakvo će oni delovanje imati u interakciji sa drugim kristalima. Oblik i dimenzije takođe igraju važnu ulogu prilikom izbora, kako bismo dobili sinergijski aktivnu strukturu.

Evo nekoliko smernica za izbor kristala:

 • Izbegavajte kristale koje ne poznajete. Ovim smanjujete rizik loših ili slabijih efekata mandale. Dakle,koristite kristale čije osobine i strukturu poznajete. Nikako nemojte postavljati kristale samo zato što vam se dopadaju ili imaju oblik koji vam odgovara. Generalno govoreći, izrada ovih formi zahteva mnogo znanja, pažnje i vremena, kao i fokusiranja na izradu sistema.
 • Nemojte koristiti nekompatibilne kristale po nameni, ali ni po njihovom međusobnom delovanju.
 • Nemojte birati prevelike kristale. Morate biti svesni snage punjenja koja generiše veći kristal i pravilnosti usmeravanja u sistem.
 • Ne stavljajte previše vrsta kristala u jednu šemu, zato što je verovatnoća asinhronosti veća.

Osim izbora vrste kristala potrebno je voditi računa i o njegovom obliku koji je od velikog značaja pri raspoređivanju i funkcionisanju mandala. Evo nekoliko saveta:

 • Ako fokusirate energiju, izbor pada na zrakaste forme, kako bi smer energije bio jasan i koncentrisan.
 • Kružni kristali disipiraju energiju, pa su dobri za pokretanje sistema.
 • Kod piramidalnih kristala najviši vrh je najaktivniji, pa se koristi za usmeravanje energija koje su u suprotnosti.
 • Kada izaberete kristale odvojite vreme za njihovo čišćenje i punjenje.

Izbor šeme za kristalnu mandalu

Šematski dijagram je šablon na kom ćete organizovati svoje kristale kako bi radili unutar te kristalne strukture. Nema pravila o načinu na koji ćete postavljati kristale, možete eksperimentisati, ali dobro je za početak držati se nekih poznatih šema.

Raspored kristala na šemi

Ovde možete koristiti dva pristupa. Ukoliko ste početnik možete koristiti neku od šema i postaviti kristale direktno na dijagramu. Ovo će vam omogućiti da budete sigurni u proporcije i odnose u šemi. Ovaj pristup je brz i jednostavan, samo morate voditi računa da se šema ne ukvasi ili ošteti.

Napredni korisnici mogu postavljati kristale bez šema, kao podloge, vodeći računa o proporcijama mandale i kristala.

Kristali se ravnaju u logičkom redu – najbolje u pravcu energije. Ako koncentrišete energiju na mandalu, onda započinjete izgradnju spolja ka unutra, dok je kod mandala koje disipiraju energiju obrnut redosled. Ako koncentrišete, pa tek onda disipirate energiju, počinjete sa izradom prvo koncentracije, pa onda protokom disipacije. Ovo će vam osigurati pravilan protok i logičku konstrukciju. Pri svakom koraku proverite kompatibilnost kristala sa postojećim kristalima u strukturi. Ako vam kristal ’’beži’’ ili se očigledno ne uklapa, promenite ga kako biste izbegli urušavanje strukture.

Merenje energetskih tokova u kristalnoj mandali

Merenje energetskih tokova nakon izgradnje mandale je veoma važan korak pre nego se završi rad na njoj. Nakon što su svi kristali postavljeni i raspoređeni u pravom smeru, ispituje se smer protoka, sila i tačke tokova. U ovom slučaju tražimo mesta u šemi koja usporavaju ili smanjuju protok energije, obijaju ga ili čak zaustavljaju. Počnite sa praćenjem od početka šeme do ključnih pozicija na grafikonu. Možete koristiti visak, klatno ili unutrašnju atmosferu da vidite da li postoji neka promena snage kao neželjeni efekat. Često se dešava da zbog oblika ili smera kristala tok energije unutar mandale bude zbunjujući i ceo sistem postane veoma energetski nestabilan.

Unošenje ispravki za normalno funkcionisanje

Korekcija šeme nakon inicijalnog postavljanja kristala garantuje dugotrajan efekat mandale. Ponovo izmerite tokove na dijagramu i njihovo pravilno funkcionisanje. Ako u nekom trenutku niste sigurni urezultate, ostavite si vremena i vratite se kasnije kako biste izvršili pregled mandale. To vam omogućava da jasnije uočite, otkrijete i otklonite bilo kakve praznine ili nepravilnosti.

Svoju kristalnu mandalu možete i poručiti kod nas.

Ljiljana Filipović

Podelite:

Možda vas interesuje još i...

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *